Kontakt

adres mailowy: rrn@diecezja.gda.pl

moderator: ks. Paweł Jakimcio

pawel.jakimcio@wp.pl / tel. 604 138 856 

wicemoderator: ks. Piotr Bonin

piotr.bonin@poczta.neostrada.pl / tel. 502 561 235

animatorzy diecezjalni, a zarazem grup małżeńskich: Aleksander i Patrycja Koziccy

pakoziccy@wp.pl / tel. 600 933 891

animatorzy grupy młodzieżowej: Dorota i Leszek Młyńscy

leszekmlynski11@wp.pl / tel. 693 854 644