Cytaty

Czasami my, ludzie, wierzymy, że jesteśmy panami wszystkiego, lub wręcz przeciwnie, tracimy poczucie własnej wartości. Modlitwa pomaga nam znaleźć właściwy wymiar w naszej relacji z Bogiem – naszym Ojcem i całym stworzeniem.

Papież Franciszek – tweet z 30 września

Modlitwa stopniowo, ale skutecznie sprawia, że stajemy się coraz bardziej zdolni do rozpoznania tego, co się liczy. Prośmy o łaskę trwania w zażyłej relacji z Panem, abyśmy widzieli w Nim naszego najwierniejszego Przyjaciela. 

Papież Franciszek – audiencja generalna z 28 września

Obecność Boga jest tak pokorna, ukryta, a czasami tak niewidzialna, że, aby ją rozpoznać, potrzeba uważnego, czuwającego i otwartego serca.

Papież Franciszek – tweet z 13 kwietnia

Jeśli twoje serce wydaje się zbyt skażone złem, zbyt nieuporządkowane, nie zamykaj się, nie bój się. Pomyśl o stajence w Betlejem. Jezus tam się narodził, w tym ubóstwie, aby ci powiedzieć, że nie boi się nawiedzić twojego serca, zamieszkać w twoim niechlujnym życiu.

Papież Franciszek – Anioł Pański 2 stycznia

Ten, kto jest zbyt przywiązany do swoich własnych idei i pewników, z trudem idzie naprawdę za Jezusem. Idzie za Nim tylko w tym co odpowiada.

Papież Franciszek – Anioł Pański 13 lutego

Wszyscy zadajmy sobie pytanie, czy boimy się tego, o co Bóg może nas poprosić, czy też tego, o co nas prosi? Czy pozwalam się Bogu zaskoczyć, tak jak to uczyniła Maryja, czy też chowam się w swoich zabezpieczeniach – materialnych, intelektualnych, ideologicznych, szukam schronienia w moich własnych projektach? Czy naprawdę wpuszczam Boga do mojego życia?

Papież Franciszek – homilia, plac świętego Piotra, 13 października 2013

Człowiek pokorny akceptuje podważanie jego zdania, otwiera się na nowości, a czyni to, ponieważ czuje się silny tym, co go poprzedza, swoimi korzeniami, przynależnością. (…) Jeśli prawdą jest, że bez pokory nie możemy spotkać Boga i nie możemy doświadczyć zbawienia, to prawdą jest również, że bez pokory nie możemy spotkać naszego bliźniego, brata i siostry, żyjących obok nas.

Papież Franciszek – spotkanie z pracownikami Kurii Rzymskiej – Boże Narodzenie 2021

Zwracaj się w prostocie serca zawsze do Maryi. Chroń się w Jej Niepokalanym Sercu. Odnajduj tam pokój, który tak łatwo utracić żyjąc w świecie. Przylgnij do Niej całym sobą, a Ona będzie cię chronić. W Jej ramionach nieustanie porządkuj swoje życie duchowe. Czas jest krótki. Czas się wypełnił. To nie pośpiech ma rządzić twoim życiem, lecz ufność. Żyj rytmem Woli Bożej. 

Ksiądz Andrzej Kopczyński – „Bezcenny dar czasu”

Czas jest krótki. Dni nasze są policzone. Jeszcze mam szansę, aby coś dobrego zrobić z własnym życiem.  Zawsze mogę z nową determinacją powracać do życia w komunii z Maryją.

Ksiądz Andrzej Kopczyński – „Bezcenny dar czasu”

Święty Józefie, który strzegłeś więzi z Maryją i Jezusem, pomóż nam troszczyć się o relacje w naszym życiu. (…) Niech każdy z nas pojedna się ze swoją historią, z tymi, którzy nas poprzedzili i rozpozna nawet w popełnionych błędach drogę, przez którą Opatrzność torowała sobie drogę, a zło nie miało ostatniego słowa. 

Papież Franciszek – audiencja ogólna 24 listopada

Pan zawsze działa w ukryciu, nawet na peryferiach naszych dusz, sięga do uczuć, których się wstydzimy, wchodzi w nie, aby pomóc nam iść naprzód. Jezus wciąż objawia się na peryferiach. W szczególności, gdy idzie szukać grzeszników, wchodzi do ich domów, rozmawia z nimi i wzywa ich do nawrócenia. I za to jest ganiony: «spójrzcie na niego – mówią doktorzy prawa – jada z grzesznikami, brudzi się». Jezus zawsze zmierza w kierunku peryferii. I to powinno dać nam wielką nadzieję, ponieważ Pan zna peryferie naszego serca, peryferie naszej duszy, peryferie naszego społeczeństwa (…), naszej rodziny, tę ciemną część, której nie pokazujemy, być może ze wstydu.

Papież Franciszek – audiencja ogólna 17 listopada

Tylko wolność kierowana miłością wyzwala innych i nas samych, umie słuchać bez narzucania, umie kochać nie zmuszając, buduje, a nie niszczy, nie wykorzystuje innych dla własnej wygody i czyni im dobro, nie szukając własnej korzyści.

Papież Franciszek – audiencja ogólna 20 października

Ileż razy my chrześcijanie – którzy powinniśmy być sługami – próbujemy się wspinać, przeć do przodu. Dlatego zawsze musimy oceniać prawdziwe intencje naszego serca, zadać sobie pytanie: „Po co wykonuję tę pracę, tę odpowiedzialność? By służyć, czy raczej, aby być docenianym, chwalonym i słuchać komplementów?”

Papież Franciszek – Anioł Pański 17 października

Uczeń powinien nie tylko służyć małym, ale sam uznać się za małego. Świadomość, że jesteśmy mali, świadomość, że potrzebujemy zbawienia, jest niezbędna, żeby przyjąć Pana. To jest pierwszy krok do tego, żeby się na Niego otworzyć.

Papież Franciszek – Anioł Pański 3 października

Aby być prawdziwie wolnymi, musimy otworzyć serca na dar Bożej prawdy. Musi nas ona niepokoić, stawiać nam pytania, abyśmy mogli coraz głębiej wnikać w to, kim naprawdę jesteśmy. Musimy mieć świadomość, że poszukiwanie wolności i prawdy, to zadanie na całe życie.

Papież Franciszek – audiencja ogólna 6 października

„Z kimś takim jak ON (tu wstawiamy imię kogoś, do kogo mamy największy gniew lub żal) to ja w jednym niebie być nie chcę!” Nie? Nie chcesz być z nim w jednym niebie? Ale jest tylko jedno niebo, skoro nie chcesz być z nim w niebie, to zastanów się, gdzie chcesz być…

Ksiądz dr Jacek Uchan – homilia odpustowa w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Augustowie 11 czerwca

Życie wewnętrzne dokonuje się w ciągłym napięciu między wolą Boga i wolą człowieka. Napięcie to wypływa z faktu, że my ciągle obracamy się wokół własnej woli, wokół tego, co nam jest wygodne, podczas gdy wiadomo, że zakres naszych planów i pragnień, zakres tego, czego my chcemy, nie pokrywa się z tym, czego chce Bóg.

Ks. Tadeusz Dajczer – „Rozważania o wierze

Jezus (…) zapewnia nas, że nawet jeśli nasze usiłowania modlitwy są całkowicie daremne i bezskuteczne, zawsze możemy liczyć na Jego modlitwę. Musimy być tego świadomi: Jezus modli się za mnie. Nawet jeśli nasze modlitwy byłyby jedynie ciągłym jąkaniem się, jeśli wypływałyby z chwiejnej wiary, nie powinniśmy nigdy przestać Jemu ufać, ja nie umiem się modlić, ale On modli się za mnie. Nie zapominajcie: Jezus modli się za mnie – Teraz? – Teraz. W momencie próby, w chwili grzechu, także w grzechu, Jezus z wielką miłością modli się za mnie.

Papież Franciszek – audiencja ogólna 2 czerwca

Uczniowie wyszli z wieczernika i zaczęli głosić. I wszyscy inni słyszeli apostołów mówiących ich własnymi językami. Jakim językiem my będziemy dzisiaj mówić, kiedy wyjdziemy z tej świątyni? Jest jeden język,  jeden i niepowtarzalny – to język miłości. Jezus posyła nas dzisiaj z tego wieczernika, abyśmy mówili tym językiem miłości, bo to jest najpiękniejszy język, jaki nam pozostawił Jezus.

Metropolita gdański ks. abp Tadeusz Wojda – noc Zesłania Ducha Świętego – bazylika Mariacka w Gdańsku

Mała droga duchowego dziecięctwa „zakłada z jednej strony wielkie pragnienia, aby osiągnąć (…) pełnię miłości Bożej, a z drugiej świadomość, że sami o własnych, naturalnych siłach absolutnie nie jesteśmy w stanie tego dokonać”. * Początkiem drogi do pełni miłości jest pragnienie jej. Bez pragnienia miłości nie ma drogi do niej. Czy pragnę w sercu przyjąć miłość Bożą do mnie? Czy raczej moje codzienne pragnienia biegną gdzieś obok miłości Bożej, a może nawet poza nią? Przecież chcę być kochana (kochany)… Czemu więc wciąż sama (sam) siebie okradam z Miłości? A w konsekwencji innych? Na czele z moimi bliskimi…

*  „Zawierzyć Miłosierdziu” – str. 208

Miłować tak, jak nas miłuje Pan, oznacza uznać osobę żyjącą obok i szanować jej wolność, kochać ją taką, jaka jest, bezinteresownie.

Papież Franciszek – Regina Caeli – 9 maja

Miłować tak, jak miłuje Jezus, to znaczy wyjść poza swoje ograniczenia, oderwać się od swoich ludzkich zabezpieczeń, od wygód światowych, aby otworzyć się na innych.

Papież Franciszek – Regina Caeli – 9 maja

Radość płynąca ze świadomości, że jesteśmy miłowani przez Boga pomimo naszej niewierności, sprawia, że z wiarą stawiamy czoła próbom życiowym, że przechodzimy przez kryzysy, aby wyjść z nich lepszymi.

Papież Franciszek – Regina Caeli – 9 maja

W indywidualnej modlitwie możemy porozmawiać z Bogiem zupełnie o wszystkim, nawet o najtrudniejszych dla nas sprawach, nawet o najgłębiej skrywanych sekretach – zupełnie o wszystkim, bo przecież Bóg i tak wie o nas wszystko, nie da się przed Nim niczego ukryć. Ta szczera modlitwa, w której stajemy przed Bogiem obnażeni ze wszystkich naszych masek (…),  to stanięcie przed Bogiem w prawdzie o swojej słabości (…), ta szczerość jest naprawdę fundamentem. Bez szczerości wobec Boga nie ma prawdziwej modlitwy.

Diakon Oskar – konferencja – Wiele, 22 sierpnia 2020

Czystość to wolność od posiadania we wszystkich dziedzinach życia. Tylko wówczas, gdy miłość jest czysta, jest naprawdę miłością. Miłość, która chce posiadać, w końcu zawsze staje się niebezpieczna, krępuje, tłumi, czyni człowieka nieszczęśliwym.

Papież Franciszek – Patris Corde – 7

Owocność naszego życia zależy od modlitwy. Możemy prosić o to, byśmy myśleli tak jak On, działali tak jak On, patrzyli na świat i rzeczy oczami Jezusa. I w taki sposób kochali naszych braci i siostry, (…) kochali ich Jego sercem, i przynosili na świat owoce dobra, owoce miłości i owoce pokoju.

Papież Franciszek – Regina Caeli – 2 maja

Jeśli poznasz, o czym w czasie modlitwy najczęściej myślisz, wtedy zobaczysz, co jest dla ciebie skarbem.

Ks. Tadeusz Dajczer – „Rozważania o wierze

Elżbietanki – Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Nasza wiara, jeśli przeżywamy ją w pojedynkę, nieraz może się chwiać, czasem wydaje się wręcz zamierać,  dopiero wspólnota pozwala tak prawdziwie trwać w wierze w Zmartwychwstanie, że kiedy znajdujemy sięw grupie wierzących – we wspólnocie – jedni drugich podtrzymujemy i w ten sposób nawzajem się umacniamy. To dotyczy również tych zwykłych, codziennych spraw, w których nieraz bywa ciężko i nie wiadomo, w którą stronę zrobić krok, by nie pomylić ścieżek. Zmartwychwstały Jezus kierował swoje słowa „pokój wam” również do wspólnoty Apostołów; nie do każdego z osobna. Oczywiście, w zakątkach swojej duszy należy spotykać się sam na sam z Panem i najpierw uwierzyć sercem, by móc potem wyznać ustami, ale to właśnie wspólnota jest owym darem, o który sam Jezus prosił Ojca; „aby byli jedno”. Nawet modlitwa, jakiej nas nauczył, zaczyna się od słów „Ojcze NASZ” – nie „Ojcze MÓJ”…

Autor (nam) nieznany