Modlitwa

Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. (Mt 18, 19-20)

Módlmy się o szczęśliwą wieczność dla śp. Edmunda Gojtowskiego – wujka naszej Eli. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Módlmy się – zgodnie z aktualną intencją Ojca Świętego – za ruchy w kościele, zwłaszcza za nasz Ruch, abyśmy poprzez życie w komunii z Maryją przynosili owoce Miłości Bożej w naszych rodzinach, społecznościach i w Kościele.

Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy rozpalali w sobie na nowo Boży dar, zawarty w charyzmacie Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Pomódlmy się wspólnie o zdrowie:

dla Władysława; dla Tomka; dla Edwiry; dla Leszka – i o siłę ducha dla ich bliskich.

Zawierzajmy Miłości Bożej i opiece Matki Bożej naszych bliskich oraz tych, którzy są powierzeni naszej modlitwie – szczególnie Andrzeja.

Módlmy się wspólnie o ratunek dla naszych rodzin i uzdrowienie relacji w nich, szczególnie za rodziny, które polecają się naszej modlitwie.

Pomódlmy się wspólnie o otwarcie na natchnienie Ducha Świętego i życie w komunii z Matką Bożą dla naszych animatorów diecezjalnych – Patrycji i Aleksandra.

Pomódlmy się, aby Niepokalane Serce Maryi przemieniło serca rosyjskich agresorów w Ukrainie i narodu Rosyjskiego.

Masz pragnienie lub potrzebę, abyśmy się pomodlili razem jako wspólnota w Twojej intencji? Podziękowali za dobro lub westchnęli w trudnej dla Ciebie sprawie? Zgłoś swoją intencję modlitewną do księdza Pawła albo napisz do nas na rrn@diecezja.gda.pl , a umieścimy ją tutaj, abyśmy mogli się wspólnie razem z Tobą pomodlić.

Zapraszamy!