Perła

Sprawozdanie z działalności 2016-2019

Perła

Częstochowa – wigilia Bożego Miłosierdzia.

XXV pielgrzymka Ruchu   Rodzin Nazaretańskich na Jasną Górę odbyła się tradycyjnie w sobotę poprzedzającą święto Bożego Miłosierdzia. Uczestniczyło w niej około tysiąca pielgrzymów z całej Polski pod opieką dwudziestu kapłanów, w tym członkowie Ruchu z Ukrainy, którzy z powodu agresji rosyjskiej za naszą granicą przebywają aktualnie w naszym kraju. Hasłem pielgrzymki były słowa, którymi modlimy się podczas koronki do Bożego Miłosierdzia: „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Rozważaliśmy je w kontekście niedawnego poświęcenia przez papieża Franciszka świata, a zwłaszcza Ukrainy i Rosji, Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Z archidiecezji gdańskiej w pielgrzymce uczestniczyło 28 osób i wśród nich 3 osoby z Ukrainy. W przyszłym roku dołożymy starań, aby pątników znad morza było więcej.

W numerze: pielgrzymka do Częstochowy, zawierzenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, świadectwo Wiesławy o Matce Bożej, podziękowanie Jadwidze Cofta, rozważanie wielkanocne i wiersz Ewarysty,  fala tematyczna, kalendarium i osoby funkcyjne. 

25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Ojciec Święty Franciszek dokonał w Bazylice św.  Piotra uroczystego Aktu Poświęcenia ludzkości, a szczególnie Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi. Czy praktykujesz nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca? 

Warunek I – Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca lub wcześniej.

„Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i ze mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi”. Spowiedź można odbyć na przykład w ramach pierwszego piątku miesiąca lub wcześniej, pamiętając jednak o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.

Warunek II – Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca; po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą.

Jak ważna jest intencja zadośćuczynienia, przypomina sam Jezus, który mówił Siostrze Łucji, że wartość nabożeństwa uzależniona jest od tego, czy ludzie „mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi”. Dlatego Siostra Łucja rozpoczyna swe zapiski uwagą: „Nie zapomnieć o intencji wynagradzania, która jest bardzo ważnym elementem pierwszych sobót”.

Warunek III – Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca; odmawiamy jedną z czterech części.

Po każdym dziesiątku należy odmówić modlitwę: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Warunek IV – Medytacja nad tajemnicami różańcowymi; piętnaście minut rozmyślania nad dowolną, jedną lub kilkoma tajemnicami różańcowymi. „Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy”- mówi Maryja. Trzeba zatem wypełnić to, o co prosi Niebo. Jeśli prośba dotyczy czterech warunków, to wszystkie cztery należy wypełnić, a nie jedynie dowolnie wybrane. Jeśli mowa jest o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, to taka intencja winna nam przyświecać w trakcie nabożeństwa pierwszych sobót. Matka Boża prosi, by Jej towarzyszyć przez 15 minut, rozmyślając o tajemnicach różańcowych, zatem nie zapominajmy o chwili medytacji, której temat jest jasno sprecyzowany i nie ma tu dowolności. Maryja prosi ponadto by odmówić jedną część Różańca. Zatem zwróćmy uwagę, by nie utożsamiać rozważań w czasie Różańca z medytacją o tajemnicach różańcowych.

Świadectwo Wiesławy:

Piszę z potrzeby serca i na prośbę ks. Pawła. Do Maryi przybliżyła mnie lektura książki ”Znak na niebie”, którą przeczytałam w lutym 1985 r. Później wiele razy Maryja interweniowała w moje życie i życie rodziny. Przed 20 laty uzdrowiła mojego męża podczas pielgrzymki do Guadelupe w Meksyku.  Wymodliłam powrót do zdrowia dla wnuczki chorej na nowotwór. Otrzymałam wiele innych łask. Jak tu nie być wdzięcznym Matce Bożej?! Maryja zmieniła moje życie, gdy poznałam orędzie fatimskie. Byłam bardzo wzruszona prośbą o podjęcie nabożeństwa wynagradzającego Jej Niepokalanemu Sercu. Byłam niedzielną katoliczką, a trudności w życiu rodzinnym przynagliły mnie do praktykowania pierwszych sobót miesiąca. Przylgnęłam do Maryi, a Ona prowadziła mnie do Jezusa. Wstąpiłam do Rycerstwa Niepokalanej wg św. Maksymiliana Kolbego, aby poprzez oddanie się Niepokalanej trwać w wierności Bogu i służyć bliźnim. W tym czasie po lekturze książki o codziennej Komunii św. pt. „Bóg wzywa Cię”   postanowiłam każdego dnia uczestniczyć w Eucharystii. Każda Msza św. była też okazją do słuchania Słowa Bożego, którym dzieliłam się z domownikami. Bliscy i znajomi dostrzegli u mnie przemianę. Kardynał Andrzej Maria Deskur ocenił pontyfikat Jana Pawła II w słowach: „Najważniejsze wydarzenie tego pontyfikatu to zwrócenie oczu ludzkości ku Matce Bożej, bo przez Jej serce możemy najdoskonalej zawierzyć świat Bożemu Miłosierdziu”. Ta opinia jest ważną wskazówką do zrozumienia istoty pierwszych sobót miesiąca, mających na celu zadośćuczynienia za grzechy całego świata.

13 lipca 1917 r. w Fatimie Maryja, ukazując dzieciom piekło,  oznajmiła „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca (…) Wiele dusz zostanie uratowanych przed piekłem i nastanie pokój na świecie. Jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to rozpocznie się druga, gorsza wojna. Aby temu zapobiec, przybędę prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. w pierwsze soboty miesiąca”.

Dyrektor Sekretariatu Fatimskiego, ks. prof. K. Czapla zauważył, że wciąż za mało parafii w Polsce realizuje praktykę pierwszych sobót miesiąca.

W marcu br., czytając w internecie o planowanym zawierzeniu świata, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy przez papieża Franciszka, odnalazłam ka kanale „Moc w słabości” zachętę do troski o pokój na świecie, tak bardzo niepewny.  Poprzez podjęcie praktyki Komunii św. wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca każdy z nas pomaga Maryi w zwycięstwie nad demonami, nad złem. Osobiście kontynuuje nieprzerwanie nabożeństwo pięciu pierwszych sobót. Uważam, że jako członkowie RRN mamy obowiązek wypełniania tej praktyki i rozszerzania tego nabożeństwo w naszych środowiskach.

ZAPROSZENIE NA REKOLEKCJE W WIELU!!!

Letnie rekolekcje w Wielu odbędą się w terminie 24 – 30 sierpnia.

Zaczynamy obiadem, a kończymy śniadaniem. Koszt dla dorosłej osoby 480 zł, dla dziecka do 10 lat – 370 zł. Dzieci do 2 lat bezpłatnie, śpią i jedzą z rodzicem. Nie wpłacamy zaliczki. Dojazd indywidualny. Karty zgłoszeniowe przekazujemy do 18 czerwca do Lucyny Marchewicz.  Rekolekcje to czas modlitwy, refleksji i nawrócenia a także odpoczynku. 

Podziękowanie Jadwidze Cofta

 za 12 lat posługi animatora diecezjalnego.

Jadwiga została poproszona o podjęcie tej funkcji w 2010 r. jeszcze przez ks. Adama Zelewskiego, pierwszego moderatora RRN archidiecezji gdańskiej. Od samego początku z dużą troską i miłością, zawierzając Matce Bożej swoje obowiązki, służyła całej wspólnocie diecezjalnej swoim czasem, talentami i wsparciem materialnym. Nie sposób za wszystko jej podziękować. Bardzo przyzwyczailiśmy się do jej tabelek, smsów, emailów, a także rozmów telefonicznych, mających na celu równy i sprawiedliwy podział obowiązków dla poszczególych grup i osób.  Nie zawsze zdając sobie z tego sprawę, doświadczaliśmy owoców jej cichej i pokornej pracy, trudów wyjazdów na spotkania ogólnopolskie animatorów z Zakroczymiu, a nade wszystko tego, że Jagoda pozwalała Panu Bogu hojnie nas obdarowywać przez jej posługę. Za długie 12 lat. Dziękujemy!!! 

Wybory nowych animatorów w II niedzielę wielknaconą,

 w niedzielę Bożego Miłosierdzia.

W wieczór Niedzieli Miłosierdzia Bożego odbyło się spotkanie w celu wyłonienia animatorów diecezjalnych. W uczciwej rozmowie, Ks. Paweł i Ks. Piotr oraz trzy małżeństwa: Lucyny i Radosława Marchewicz, Bożeny i Mirosława Sołowiej oraz Patrycji i Aleksandra Kozickich, omawiali sytuację Ruchu, wyrazili troskę i chęć służby we wspólnocie, ale także otwarcie mówili o własnych ograniczeniach w podjęciu służby animatorów diecezjalnych. Ostatecznie funkcji animatorów diecezjalnych podjęli się Patrycja i Aleksander, którzy pełnili już tę funkcję w latach 2008-2010, prosząc pozostałe małżeństwa o współpracę w ramach swoistego „triumwiratu” oraz pomoc i zaangażowanie wszystkich członków. Wiemy, że owocność wszelkich działań jest złożona w rękach Maryji. Pamiętajmy  zatem o modlitwie za zespół animatorów diecezjalnych. 

Grupa małżeńska RRN, spotykająca się w Gdyni Redłowo, zorganizuje spotkanie dla małżeństw w celu wybrania dla siebie nowych animatorów.

  Wielkanocne rozważanie.

„Chrystus zmartwychwstał” – oto pierwsze słowa poranka Wielkanocnego, jedna z tajemnic wiary, której nie potrafimy tak do końca zrozumieć. Obchodząc Święta Zmartwychwstania Pańskiego, spróbujmy tę wielką tajemnicę życia i śmierci, co więcej, tajemnicę życia wiecznego, przeżyć naszym umysłem na miarę naszych, choć jednak bardzo ograniczonych możliwości, przeżyć ją przede wszystkim wiarą i sercem.

Świadomość tej Prawdy napełnia nas radością, nowym życiem, napełnia wdzięcznością skierowaną ku Bogu za Jego wielki dar, jaki dał nam w osobie Swojego Syna, wydając Go z miłości do nas i dla naszego zbawienia, na mękę i śmierć krzyżową. Przeżywając dramat Swej męki i śmierci na Golgocie, Jezus pragnie nam ukazać niepojętą siłę miłości i posłuszeństwa wobec Ojca i całkowitego oddania się Jemu. Gestem tym Chrystus wskazuje także i nam drogę, i uczy, skąd czerpać moc wiary, nadziei i miłości.

Krzyż staje się próbą, którą Bóg na nas dopuszcza, próbą, w której Bóg nasyca nas szczególną łaską, dając nam tyle mocy, ile nam potrzeba, by z próby tej wyjść mocniejszym.

Święta Wielkiej Nocy przypominają nam właśnie o tym, że niosąc w życiu swoje mniejsze lub większe „krzyżyki”, nie mamy poddawać się rozpaczy czy beznadziei, ale patrząc na Zmartwychwstałego Chrystusa i Jego chwałę, czerpać od Niego moc w rozbudzaniu i pogłębianiu ufności w Bogu, wierząc głęboko, że to, co w naszym rozumieniu i odczuciu wydaje nam się często bólem, niezgodą, cierpieniem, tym, czego nie chcemy zaakceptować, pochodzi od Boga i do Niego nas prowadzi. Alleluja!

Modlitwa.

Na krzyżu umiera dziś Ukraina

Na krzyżu umiera głodna Somalia

Na krzyżu umierają różne części świata.

Na krzyżu umierają nienarodzone dzieciątka

Na krzyżu umiera miłość małżonków

Na krzyżu umiera brat za brata.

Tak wiele mamy dzisiaj krzyży o Panie

Na ziemi którą stworzyłeś z miłości –

Daj nam prosimy Cię moc do przemiany

Daj, byśmy zamiast stawiać Golgoty – budowali MOSTY!

Zawacka Ewarysta

Kołacząca Miłość – fragmenty fali tematycznej.

Miłość jest prawem i nakazem serca, to w jego nurcie powinniśmy konstruować nasze życie. Kto nie miłuje, ten rozmija się z własnym powołaniem i traci bezcenny dar czasu ofiarowany przez Opatrzność. Kardynał Wyszyński 15 sierpnia 1979 roku w czasie homilii na Jasnej Górze powiedział: Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości. Miłość zazwyczaj domaga się ofiary, która wręcz wpisana jest w jej swoisty „kod genetyczny”. Tylko modlitwa i ofiara zdolne są obudzić ludzkie serca skamieniałe w grzechu i obojętności. Pan Jezus powie: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął /Łk 12,49/. On jest niedoścignionym wzorem i nauczycielem miłości. Kto się do Niego zbliża i wpatruje z wiarą w Jego oblicze, upodabnia się do Niego. On daje siłę przekonującą człowieka do wejścia na drogę zwrócenia się ku miłości. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego! 

Na drodze wiary mamy upodabniać się do Jezusa i to podobieństwo nosić w sobie jako najcenniejszy dar. Powinno temu towarzyszyć autentyczne pragnienie upodobnienia się do swojego Mistrza. Pragnienie, które nie wynika tylko z naszych ludzkich predyspozycji, ale z faktu nieskończonej Bożej dobroci, która potrafi udzielić się najbardziej nędznej duszy i ją przemienić. To pragnienie jest kluczowe, ponieważ w nim zawiera się świadomość własnej niemożności i wiara we wszechmoc Bożą. Nie jest dobrze, gdy w nas obumierają pragnienia zrodzone z poruszeń Ducha Świętego a inicjatywę przejmuje świat z jego pożądliwością. Walka o pragnienia jest pierwszą linią walki duchowej, ponieważ one stanowią początek naszego nawrócenia i wprowadzają na drogą zawierzenia. Szatan sprytnie manipuluje naszymi pragnieniami. Chce nas odsunąć i odciąć od źródła miłości. Egoizm bowiem to bardzo wyrachowany i przebiegły „biznesmen”, zawsze troszczy się o siebie i kombinuje, aby to dla siebie coś utargować. Jak bardzo potrzebujemy łaski, aby wyrwać się z jego szponów i żyć Bożą Miłością. Ona jest najważniejszym z darów i im bardziej się udziela, tym więcej wzrasta. Miłość chce i powinna być dawana. Pan Jezus dokładnie wie, że człowiek sam z siebie niewiele potrafi zdziałać, lecz w łączności z Nim dokonuje rzeczy wielkich. Ks. Andrzej Kopczyński

   KALENDARIUM RRN: kwiecień – sierpień 2022 r.

kwiecień –  czerwiecSpotkania grup parafialnych, małżeńskich i grupy młodzieżowej w parafiach. 
9 IVDiecezjalny dzień skupienia w parafii MB Różańcowej w Gdyni Demptowie  (10.00 – 13.30).
17 i 18 IV Święta Wielkanocne.
23 IVXXIII Międzynarodowa pielgrzymka do Częstochowy.
2 VDzień w Nazarecie w Żukowie w parafii Wniebowzięcia NMP od 10.00 do 14.00.
8 i 11 VRekolekcje Maryjne w parafii św. Antoniego w Gdyni u franciszkanów (niedziela na każdej Mszy św., w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 18.00).
maj, czerwiecRocznice święceń kapłańskich: ks. Adama Zelewskiego, ks. Piotra Bonina, ks. Pawła Jakimcio i ks. Oskara Gramackiego i kapłanów opiekunów grup parafialnych. Módlmy się o kapłanów do posługi w RRN,
czerwiecRekolekcje dla małżeństw. Po wyborze Aleksandra i Patrycji Kozickich na animatorów diecezjalnych brakuje animatorów grupy małżeńskiej.
4 czerwcaWigilia Zesłania Ducha Świętego w Matemblewie.
18 VIDzień skupienia w Gdyni Cisowej w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w godz. 10.00 – 13.00.
24-30 VIIIRekolekcje w Wielu. Kontaktdo Lucyny Marchewicz:  imarchewicz@outlook.com /tel. 506 224 583.

OSOBY FUNKCYJNE:

moderator: ks. Paweł Jakimcio

       pawel.jakimcio@wp.pl / tel. 604 138 856 

wicemoderator: ks. Piotr Bonin

       piotr.bonin@poczta.neostrada.pl / tel. 502 561 235

animatorzy diecezjalni: Aleksander i Patrycja Koziccy

pakoziccy@wp.pl / tel. 600 933 891

animatorzy grupy młodzieżowej: Dorota i Leszek Młyńscy leszekmlynski11@wp.pl / tel. 693 854 644

animator strony internetowej: Piotr Gailitis

piotrgailitis@gmail.com / tel. 601 845 544

STARA PERŁA NIE RDZEWIEJE:

Grudzień 2021

Wrzesień 2021

Czerwiec 2021 – Zapraszamy do Wiela

Marzec 2021

Styczeń 2021

Wrzesień 2020

Perła – Jubileusz kapłaństwa maj 2020

Marzec 2020

Zima 2019 – 2020

Wrzesień 2019

Maj 2019

Styczeń 2019