Teksty

CZYM JEST DZIELENIE W GRUPACH:

Treści przeczytane lub usłyszane na konferencji, aby przyniosły owoc, muszą zostać uwewnętrznione, przemyślane i „przetrawione”. Najlepiej zrobić to wspólnie w grupach „dzielenia”. Grupa nie powinna przekraczać kilkunastu osób. W takiej grupie możemy sobie nawzajem pomóc świadectwem wiary i działania Bożej miłości. Nie bójmy się mówić o swoich słabościach (oczywiście bez ekshibicjonizmu), bo w nich – gdy z pomocą łaski nie chcemy im ulegać – najwyraźniej objawia się moc Boża. 

Warto od czasu do czasu spróbować dzielenia w oddzielnych grupach dla mężczyzn i kobiet. Doświadczenie pokazuje, że mężczyznom jest łatwiej otworzyć się we własnym gronie.

Aby stworzyć w grupie klimat zaufania i szczerości warto przestrzegać „dekalogu” grup dzielenia wypracowanego w RRN – przeczytaj

TEKSTY NA DZIELENIE W GRUPIE 2022/2023:

W ostatnich tygodniach bieżącego roku formacyjnego proponujemy do rozważania w grupach dzielenia materiały oparte na katechezach papieża Franciszka dotyczących sztuki rozeznawania woli Bożej, wygłoszonych w okresie od 31 sierpnia 2022 r. do 4 stycznia 2023 r. :

2. Wydarzenia, które pomagają usłyszeć głos serca

Jeden z najbardziej pouczających przykładów rozeznania daje nam św. Ignacy z Loyoli, opisując decydujące wydarzenie swojego życia. Ignacy przebywa w domu na rekonwalescencji po tym, jak podczas bitwy został ranny w nogę. Aby rozwiać nudę, poprosił o coś do czytania. Uwielbiał opowieści rycerskie, ale niestety w tym domu można było znaleźć jedynie żywoty świętych. Nieco niechętnie się dostosował, lecz w trakcie lektury zaczął odkrywać inny świat, świat, który go podbija i zdaje się konkurować ze światem rycerskim. Jest zafascynowany postaciami św. Franciszka i św. Dominika i odczuwa pragnienie ich naśladowania. Ale nie przestaje go fascynować świat rycerstwa. I tak czuje w sobie tę przemienność myśli, tych dotyczących przygód rycerskich i życia świętych, które zdają się mieć jednakową intensywność.

Ignacy jednak również zaczyna dostrzegać różnice. W swojej Autobiografii – w trzeciej osobie – pisze: „kiedy myślał o rzeczach światowych (rozumiemy, że chodzi o przygody rycerskie) doznawał w tym wielkiej przyjemności, a kiedy znużony porzucał te myśli, czuł się oschły i niezadowolony. Kiedy znów myślał o odbyciu boso pielgrzymki do Jerozolimy lub o tym, (…) [by naśladować świętych], nie tylko odczuwał pociechę, kiedy trwał w tych myślach, ale nawet po ich ustąpieniu pozostawał zadowolony i radosny” (n. 8). 

Ignacy formułuje ważną zasadę, która pomaga zrozumieć proces rozeznania: „Ludziom, którzy przechodzą od grzechu śmiertelnego do grzechu śmiertelnego, nieprzyjaciel [szatan] ma przeważnie zwyczaj przedstawiać przyjemności zwodnicze – uspakajające, że wszystko układa się dobrze – i sprawia, że wyobrażają sobie rozkosze i przyjemności zmysłowe, aby ich tym bardziej utrzymać i pogrążyć w ich wadach i grzechach. Duch zaś dobry w takich ludziach stosuje sposób [działania] zgoła przeciwny, kłując ich i gryząc sumienia ich przez prawo naturalnego sumienia” (Ćwiczenia duchowe, 314).

Istnieje historia (…) tego, kto rozeznaje, historia, której znajomość jest niezbędna, ponieważ rozeznanie nie jest rodzajem wyroczni czy fatalizmu, czymś z laboratorium, nie jest jak rzucenie losu. Wielkie pytania pojawiają się wówczas, gdy przebyliśmy już w życiu jakiś odcinek drogi i to właśnie na tę drogę musimy na nowo spojrzeć, by zrozumieć, czego szukamy. Jeżeli (…) stawiamy sobie pytanie: dlaczego idę w tym kierunku? czego szukam? ­– wtedy właśnie dokonuje się rozeznanie. Ignacy, gdy znalazł się ranny w domu ojcowskim, nie myślał wcale o Bogu ani o tym, jak zreformować swoje życie. Pierwsze doświadczenie Boga zdobył słuchając własnego serca, które pokazało mu ciekawą odwrotność: rzeczy na pierwszy rzut oka atrakcyjne pozostawiły go rozczarowanym, a w innych, mniej błyskotliwych, odczuwał pokój trwający w czasie. (…) Tego musimy się nauczyć: słuchać własnego serca (…). Słuchamy telewizji, radia, telefonu komórkowego, jesteśmy mistrzami w słuchaniu, ale pytam was: czy umiecie słuchać swojego serca? Czy zatrzymujesz się i mówisz: „Ale jak to jest z moim sercem? Czy jest zadowolone, czy jest smutne, czy czegoś szuka?”. Aby podejmować dobre decyzje trzeba słuchać swojego serca. (…)

W tym słynnym doświadczeniu, jakie miał Ignacy, możemy rozpoznać jeszcze jeden ważny aspekt rozeznania. W wydarzeniach życiowych panuje pozorna przypadkowość: wszystko zdaje się wynikać z banalnych komplikacji: nie było ksiąg rycerskich, tylko żywoty świętych. Posłuchajcie uważnie: Bóg działa przez wydarzenia nieplanowane, te „przez przypadek”: przez przypadek to mi się przydarzyło, przez przypadek spotkałem tę osobę, przez przypadek zobaczyłem ten film. To nie było zaplanowane, ale Bóg działa poprzez nieplanowane wydarzenia, a także poprzez komplikacje. „Ale miałem iść na spacer i miałem problem z nogami, nie mogę…”. Widzieliśmy to również we fragmencie Ewangelii św. Mateusza: człowiek orzący pole przypadkowo natrafia na zakopany skarb. Jest to sytuacja zupełnie nieoczekiwana. Ważne jest jednak to, że uznaje ją za łut szczęścia w swoim życiu i podejmuje odpowiednią decyzję: sprzedaje wszystko co ma i kupuje to pole (por. Mt 13,44). Dam wam pewną radę: uważajcie na to, co niespodziewane. – Ależ byłem taki spokojny w domu i „pum, pum”, przychodzi teściowa – i jak reagujesz na teściową? Czy to miłość, czy może coś innego w twoim sercu? Dokonujesz rozeznania. Gdy doświadczamy rzeczy, których się nie spodziewamy, wtedy uczymy się poznawać swoje serce.

Rozeznanie to pomoc w rozpoznawaniu znaków, za pomocą których Pan pozwala się spotkać w sytuacjach nieoczekiwanych, nawet bolesnych, jaką dla Ignacego była kontuzja nogi. Może z nich powstać spotkanie zmieniające życie na zawsze jak w przypadku Ignacego. (…) Niech Pan pomoże nam usłyszeć nasze serca i zobaczyć, kiedy to On działa, a kiedy to nie On i mamy do czynienia z kimś innym.

na podstawie: Franciszek, Audiencja generalna, 7.09.2022 (źródło: KAI)

Tekst z katechez Franciszka II

Tekst z katechez Franciszka I

Tekst na spotkanie 29

Tekst na spotkanie 28

Tekst na spotkanie 27

Tekst na spotkanie 26

Tekst na spotkanie 25

Tekst na spotkanie 24

Tekst na spotkanie 23

Tekst na spotkanie 22

Tekst na spotkanie 21

Tekst na spotkanie 20

Tekst na spotkanie 19

Tekst na spotkanie 18

Tekst na spotkanie 17

Tekst na spotkanie 16

Tekst na spotkanie 15

Tekst na spotkanie 14

Tekst na spotkanie 13

Tekst na spotkanie 12

Tekst na spotkanie 11

Tekst na spotkanie 10

Tekst na spotkanie 9

Tekst na spotkanie 8

Tekst na spotkanie 7

Tekst na spotkanie 6

Tekst na spotkanie 5

Tekst na spotkanie 4

Tekst na spotkanie 3

(fragmenty do medytacji)

Tekst na spotkanie 2

(fragmenty do medytacji)

Tekst na spotkanie 1

(fragmenty do medytacji)

TEKSTY FAL TEMATYCZNYCH:

CZYM JEST ROZMYŚLANIE:

Istotą normalnego życia wewnętrznego jest modlitwa myślna, której nie zastąpią najpiękniejsze teksty psalmów i modlitw liturgicznych. Rozmyślanie jest niezbędne, ponieważ:

  • pozwala nam poznać myśl Bożą i uczy nieustannego dialogu z Bogiem
  • umożliwia zobaczenie prawdy o sobie, zła grzechu i możliwości uniknięcia go
  • nakłania naszą wolę do zgodności z Wolą Bożą i nasze uczucia do miłości Bożej
  • otwiera nas na łaskę wiary, tak, że zaczynamy się poruszać jakby inaczej w otaczającym świecie, inaczej ten świat widzieć, coraz bardziej dostrzegać Niewidzialnego w osobach, rzeczach i wydarzeniach. W tym innym widzeniu świata inaczej wygląda to, co wydaje się zagrożeniem, burzą, katastrofą, to, co może wywoływać przerażenie. Przez wiarę dociera do nas głos – głos łaski, głos miłości, głos Kogoś, Kto kocha, Kto pokazuje drogę, aby nie zbłądzić. To są łaski, które oświetlają umysł, umacniają wolę, wzywają, aby pójść za Nim. 

Rozmyślanie jest spotkaniem z Chrystusem, który kieruje do Ciebie konkretne słowo prawdy, zachęca, abyś zobaczył swoje życie w świetle Tego słowa, zaprasza, abyś oddał mu to, co w sobie odkrywasz i oczekuje, że będziesz szukał Jego Miłosiernej Obecności.

„Niech twoje rozmyślania i podejmowane podczas nich postanowienia stają się dla ciebie programem życia i programem twojej drogi do świętości.”

Schemat rozmyślania wg metody sulpicjańskiej – przeczytaj 

FRAGMENTY DO ROZMYŚLANIA (MEDYTACJI):

1. Głód pełnienia woli Bożej

2. Uwierz, że Bóg zawsze daje to, co najlepsze

3. Matka Boża Akceptacji

Miłość Chrystusa przynagla nas

Miłość, która działa przez pokorę