Niebawem

24 – 30 sierpnia

Letnie rekolekcje w Wielu. Zaczynamy obiadem, a kończymy śniadaniem. Koszt dla dorosłej osoby 480 zł, dla dziecka do 10 lat – 370 zł. Dzieci do 2 lat bezpłatnie, śpią i jedzą z rodzicem. Nie wpłacamy zaliczki.

Karty zgłoszeniowe prosimy wysyłać do Lucyny Marchewicz:

Lucyna Marchewicz tel. 506 224 583, e-mail: imarchewicz@outlook.com

Karta zgłoszeniowa osoby dorosłej – dokument do wypełnienia elektronicznie

Karta zgłoszeniowa osoby dorosłej – plik pdf do wydruku

Karta zgłoszeniowa osoby niepełnoletniej – dokument do wypełnienia elektronicznie

Karta zgłoszeniowa osoby niepełnoletniej – plik pdf do wydruku