Już się wydarzyło

W sobotę 24 kwietnia wspólnota RRN ze Słupska zaprosiła nas na dzień skupienia do kościoła św. Jacka. Podczas adoracji rozważaliśmy myśli o potrzebie wspólnoty w rozwoju wiary, przygotowane przez naszych gospodarzy:

1. Wiarę otrzymujemy we wspólnocie.

Jeżeli wierzymy, jeśli umiemy się modlić, jeśli znamy Pana i możemy słuchać Jego słowa, jeśli czujemy, że jest On blisko nas i rozpoznajemy Go w braciach, to dlatego, że inni przed nami żyli wiarą i ją nam przekazali.

Kościół jest wielką rodziną, w której jesteśmy przyjmowani i uczymy się jak żyć jako wierzący i jako uczniowie Pana Jezusa. 

Prosimy Cię Panie Jezu za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, o łaskę silnej wiary dla każdego z nas.

2. Zadanie budowania wspólnoty.

Nie jesteśmy sami, istnieje komunia życia między tymi wszystkimi, którzy należą do Chrystusa. Jest to komunia, która rodzi się z wiary. Jeżeli jesteśmy wewnętrznie włączeni w źródło, jakim jest więź między Jezusem a Ojcem, to stajemy się jednym sercem i jedną duszą między nami. Stajemy się zdolni do świadczenia o pięknie Ewangelii, do życia we wzajemnej miłości, do dzielenia radości i cierpienia, ucząc się proszenia o przebaczenie i udzielania przebaczenia. Wówczas stajemy się rodziną, wspólnotą zdolną do ewangelizacji nie tylko słowami, ale także z mocą miłości Boga, jaka jest w nas.

3. Wspólnota drogą do Boga.

Doświadczenie wspólnoty braterskiej prowadzi do Komunii z Bogiem. 

Potrzebujemy wsparcia innych, zwłaszcza w trudnych chwilach, gdyż każdy z nas jest człowiekiem kruchym z własnymi ograniczeniami. Tworząc wspólnotę wspieramy się nawzajem pomagając sobie jak w wielkiej rodzinie, którą prowadzi, chroni i której pomaga nasza Matka, Maryja.

4. Wspólnota ma misję przekazywania wiary.

Na mocy chrztu stajemy się uczniami, misjonarzami powołanymi do niesienia Ewangelii w świat. Do przekazania wiary naszym dzieciom, aby i one mogły przekazać ją swoim dzieciom.

Nikt nie zbawia się sam – jesteśmy wspólnotą wierzących, w której doświadczamy piękna dzielenia się doświadczeniem miłości. Miłości będącej kanałem łaski, jedni dla drugich. Wymiar wspólnotowy jest nie tylko jakąś „otoczką” – dodatkiem, ale jest integralną częścią życia chrześcijańskiego, świadectwa i ewangelizacji.

5. Wspólnota z tymi, którzy odeszli do Pana.

Komunia świętych wykracza poza życie doczesne, wykracza poza śmierć i trwa wiecznie. Ta jedność między nami wykracza poza wymiar doczesny i trwa w życiu przyszłym. Jest to komunia duchowa, która rodzi się z chrztu i nie ulega przerwaniu przez śmierć, ale dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa ma znaleźć swoją pełnię w życiu wiecznym.

Zakończenie.

Panie Jezu, przychodzimy dzisiaj do Ciebie i gorąco Ciebie prosimy, abyś nam błogosławił. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w życiu każdego z nas. Dziękujemy Ci za Twoją miłość i Twoje miłosierdzie, za miłość, którą możemy okazywać sobie nawzajem, za obecność Twojej i naszej Matki Maryi Panny w naszym codziennym życiu. Dziękujemy Ci za naszych opiekunów duchowych, za naszych kapłanów i za całą naszą wspólnotę RRN.

*** *** ***

W sobotę przed świętem Miłosierdzia – 10 kwietnia odbyła się pielgrzymka RRN do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. 
Hasło pielgrzymki: „Duch Święty prowadzi do prawdy”.

W czasie pielgrzymki zawierzaliśmy w dobie pandemii Miłosierdziu Bożemu przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej naszą słabość i grzeszność. 

Nagranie całej pielgrzymki RRN jest dostępne na:

stronie RRN – kliknij tu

oraz na

kanale Youtube kliknij tu

*** *** ***

WIELKANOC 2021:

Życzenia Wielkanocne Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC – kliknij tu

*** *** ***

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1.png

Jezus zmartwychwstał ! Alleluja! 

Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie Wam nadzieję i obdarzy pokojem.         

Niech ofiara Chrystusowego krzyża – bezgraniczny przejaw miłości Boga do człowieka – da ufność, że tylko żyjąc w Bogu, odnajdziemy pełnię swego człowieczeństwa.

Niech prawda zmartwychwstania rozpromienia Waszą codzienność, zaś miłosierna miłość naszego Zbawiciela niech napełnia Wasze serca.

Księża i animatorzy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

*** *** ***

Życzenia Wielkanocne AD 2021

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go (Łk 24, 31-32).

Kochani członkowie i sympatycy Ruchu Rodzin Nazaretańskich!

W Wielki Czwartek podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej Chrystus nakarmił nas swoim przenajświętszym Ciałem i Krwią. Niech ten cudowny pokarm daje nam zawsze moc, która uzdalnia do pójścia za Mistrzem drogą krzyża, by w ten sposób mieć udział w Jego zmartwychwstaniu. Życzę Wam wszystkim, abyście podejmując dzieła osobistego nawrócenia i ofiarnej służby bliźniemu, zostali napełnieni nowym życiem w Duchu Świętym i odważnie nieśli nadzieję zmartwychwstania udręczonemu światu.

W imieniu Koordynacji Krajowej
Ks. Dariusz Kowalczyk

*** *** ***

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Kochani członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich Diecezji Płockiej i wszyscy, którzy na tę stronę zajrzeliście,

te święta, choć już drugie w atmosferze pandemii, przeżywamy nieco inaczej. Jesteśmy jakby odważniejsi, choć nie wszyscy, no może i spokojniejsi. Ostatni rok pokazał nam jeszcze raz, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To co wydawało się absurdem, czymś o czym można przeczytać w książkach fantastycznych, stało się faktem. Cała zaraza koronawirusa, nieistotne czy pochodząca od nietoperza, czy z laboratorium chemicznego, jest jednak dopustem Bożym. I chodzi o nasze nawrócenie, czyli jeszcze ufniejsze przylgnięcie do Boga i Jego Matki.

Nie ma wyjścia. Trzeba uznać, że to co ludzkie w życiu zawodzi i wszystko wcześniej czy później nas pokona. Musimy przyzwyczaić się do porażki, a nawet ją pokochać. Przecież nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc, nie dotknęła Go zmaza najmniejszego grzechu, a jednak w świecie zależnym od ludzi poniósł klęskę i został zabity. Poniósł absolutną porażkę; jednak zabity zmartwychwstał i zwyciężył.

To daje nam nadzieję. Wszystkie bowiem trudne doświadczenia przeżyte w komunii z Bogiem i Jego Matką są miejscami nadprzyrodzonej nadziei i każdego dnia odradzają nas w dobru i zanurzają w wieczności.

I takich błogosławionych skutków męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa serdecznie wam życzę.

ks.Cezary Siemiński

moderator RRN Diecezji Płockiej

*** *** ***

Wielkanocne życzenia od księdza Stefana z Katowic. Aby odsłuchać – kliknij tu

*** *** ***

NIEDZIELA PALMOWA 2021 – INGRES:

W Niedzielę Palmową odbył się uroczysty Ingres nowego Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC do Archikatedry Oliwskiej.

Nagranie całej uroczystości jest dostępne na kanale youtube diecezji Białostockiej – kliknij tu

*** *** ***

OKRES WIELKIEGO POSTU 2021:

Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post – kliknij tu

*** *** ***

W sobotę 20 marca spotkaliśmy się w Redłowie u księdza Pawła na Wielkopostnym dniu skupienia.

Podczas Mszy św. modliliśmy się m. in. za zmarłą po długiej chorobie śp. Gertrudę Baranowską – Mamę naszego brata Andrzeja (SAC), misjonarza w Korei, który – choć daleko, sercem jest zawsze blisko nas.

Po Eucharystii odprawiliśmy drogę krzyżową. Oto kilka zdjęć:

*** *** ***

W końcówce Wielkiego Postu Ks. Stefan zaprosił nas na Rekolekcje Wielkopostne z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Nagrania z rekolekcji są na stronie RRN Diecezji Białostockiej – kliknij tu

W dniach 5-7 marca w Popowie odbyły się rekolekcje RRN diecezji płockiej pn. „ Świat uczuć  potrzebuje obecności Boga – bez Niego nie rozumiemy ich sensu.” Rekolekcje były wyjazdowe, jednak konferencje i homilie zostały nagrane i możemy z nich korzystać.

Księdzem prowadzącym rekolekcje był ks. Sławomir Kowalski z Mławy. W rodzinnej, serdecznej atmosferze ich uczestnicy zamyślili się nad darem Bożym dla człowieka, jakim są uczucia, nad znaczeniem ich w życiu człowieka oraz jaki wpływ mają na komunię życia z Bogiem. Wspólnota z Płocka poleca do odsłuchania nagrane konferencje i homilie, które tworzą niezwykłą całość, a wpuszczone w nasze serca ich słowa, mają moc przemieniać nasze życie do prawdziwej łączności z Bogiem. Szczegółowa informacja, zdjęcia i nagrania z rekolekcji dostępne są na stronie RRN diecezji płockiej http://rrnplock.pl/zapraszamy-do-wysluchania-homili-i-konferencji-z-tych-rekolekcji/

Poniżej umieszczamy nagrania konferencji i homilii z tych rekolekcji w formacie mp3 do płynniejszego odsłuchania lub pobrania na swój komputer:

1 Konferencja ks. Sławomira Kowalskiego – Uczucia jako przestrzeń spotkania z Bogiem – kliknij tu

2 Konferencja ks. Sławomira Kowalskiego – Przeżyć miłość do Boga i drugiego człowieka – kliknij tu

3 Konferencja Ładka Piaseckigo – Sfera ducha a uczucia – kliknij tu

4 Ewangelia i homilia Ks. Sławomira Kowalskiego  z dnia 5.07.21 – kliknij tu

5 Ewangelia i homilia ks. Andrzeja Gajewskiego z dnia 6.07.21 – kliknij tu

6 Ewangelia i homilia ks. Grzegorza Makowskiego z dnia 7.03.21 – kliknij tu

*** *** ***

„Twój Wielki Post – Twoje nawrócenie!” – to temat wielkopostnych internetowych rekolekcji RRN dla południowych diecezji Polski, które w dniach 1-3 marca głosił ksiądz dr Dariusz Grelecki, duszpasterz RRN w Archidiecezji Białostockiej. Nad całością czuwał ks. Stefan Czermiński z Katowic. Najpierw wspólnie z innymi uczestnikami rekolekcji modliliśmy się Różańcem, potem była konferencja ks. Darka, apel Jasnogórski i błogosławieństwo. Rekolekcje odbyły się na kanale YouTube RRN (południe). Ksiądz Stefan zachęca nas, abyśmy wracali do tych konferencji i przyswajali sobie ich treść. Całe spotkania rekolekcyjne wraz z Różańcem i Apelem Jasnogórskim są dostępne pod linkiem https://www.youtube.com/user/RuchRodzinNazaret 

Poniżej zamieszczamy same konferencje ks. Dariusza w formacie mp3 do odsłuchania lub do pobrania:

Konferencja 1 marca – kliknij tu

Konferencja 2 marca – kliknij tu

Konferencja 3 marca – kliknij tu

Ponadto ksiądz Dariusz zachęcał nas do słuchania konferencji na podstawie serii książeczek „List do Ewy”. Między innymi „Żółty list do Ewy” – o podstawach życia duchowego, a także „Biało-czarny list do Ewy” – o kościele. W formie papierowej są także „Listy do Ewy” – Niebieski i Błękitny – o Matce Bożej oraz o grzeszności i nie tylko. Konferencje są do odsłuchania na profilu facebookowym „Kółko życia wewnętrznego”kliknij tu.

To były drugie rekolekcje on-line w obecnym Wielkim Poście, w których mogliśmy uczestniczyć. Pierwsze w dniach 16-21 lutego zorganizowała wspólnota RRN z Wrocławia dla zachodnich diecezji Polski. Ich tematem było „Ojcowskie serce Józefa”, a konferencje opierały się na najnowszym liście apostolskim Ojca Świętego „Patris Corde” (Ojcowskim Sercem).

Za udostępnienie nam rekolekcji z Wrocławia, Katowic, Płocka i Białegostoku – Bogu niech będą dzięki!

*** *** ***

W sobotę 20 lutego u św. Jana z Kęt w Rumi Janowie odbył się nasz kolejny dzień skupienia.

*** *** ***

STYCZEŃ 2021:

W sobotę 9 stycznia ksiądz Mariusz i Lilka zaprosili nas na Adorację, Eucharystię i wspólne kolędowanie do parafii Świętej Rodziny w Gdyni.

*** *** ***

Wszystkie materiały z roku poprzedniego są nadal na stronie, tylko zostały przeniesione do zakładki „Archiwum 2020”. Nasze całoroczne pielgrzymowanie od Gietrzwałdu, poprzez Redłowo, Wiele, Licheń, Pręgowo, aż do Wejherowa – kliknij tu

*** *** ***