Intencje Papieskie

Często słyszymy – na przykład na zakończenie wspólnego Różańca albo Drogi Krzyżowej: „W celu uzyskania odpustu zupełnego pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego.”

Warto przypomnieć, że nie jest to modlitwa za samego Papieża, tylko modlitwa w intencjach, które Ojciec Święty wyznacza na dany miesiąc i w których on sam się modli.

Warto intencje Papieskie polecać Panu Bogu we własnej indywidualnej modlitwie, a także w modlitwie wiernych, którą przygotowujemy na naszą wspólnotową Liturgię Eucharystyczną podczas dni skupienia lub rekolekcji.

Intencja Papieska na kwiecień – o szacunek dla kobiet

Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.