Intencje Papieskie

Często słyszymy – na przykład na zakończenie wspólnego Różańca albo Drogi Krzyżowej: „W celu uzyskania odpustu zupełnego pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego.”

Warto przypomnieć, że nie jest to modlitwa za samego Papieża, np. o zdrowie dla niego, tylko modlitwa w intencjach, które Ojciec Święty wyznacza na dany miesiąc i w których on sam się modli.

Warto intencje Papieskie polecać Panu Bogu we własnej indywidualnej modlitwie, a także w modlitwie wiernych, którą przygotowujemy na naszą wspólnotową Liturgię Eucharystyczną podczas dni skupienia lub rekolekcji.

Intencja Papieska na czerwiec – o zniesienie tortur:

Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.