Świętość w codzienności

Drogą do świętości w Ruchu Rodzin jest życie aktem zawierzenia siebie Matce Bożej.

Pan Bóg posługuje się ludźmi z pasją. Kimś obdarzonym ogromną pasją i miłością do Boga był ks. Tadeusz Dajczer (1931-2009). Ks. Tadeusz, poprzez swoją decyzję pójścia za Bogiem do końca i autentyczną troskę o dusze ludzkie, w wielu osobach wzbudził pragnienie pogłębionego życia wewnętrznego i świętości.

Coroczne letnie rekolekcje, dni skupienia, grupy dzielenia, spotkania małżeńskie, kierownictwo duchowe stwarzają okazją do odkrywania w monotonii życia miłości Pana Boga oraz Jego świętości. Zatrzymanie, wyciszenie, modlitwy… to wszystko otwiera umysł i serce na tajemnice związane z wiarą chrześcijańską.

Nie ma świętości bez krzyża. Dlatego umiłowanie drobnych i większych trudności i przeciwności bardziej prowadzi do uświęcenia niż zbyt długie modlitwy czy dobre uczynki wykonywane dla oka.

Praca nad świętością związana jest z stałą formacją. Materiałem formacyjnym w maju i czerwcu 2014 r. będzie książka "Nie lękaj się swojej słabości, zaufaj Mi".

Zachęcamy do zapoznania się ze statutem Ruchu Rodzin Nazaretańskich obowiązującym w Archidiecezji Gdańskiej.